Digital Food

Programma

Digital Food verbindt de denk- en doe-werelden van food, digitalisering en e-commerce. Het event schetst de trends en een toekomstvisie. Hands-on cases vertalen deze praktisch.
   Industry Trends > Personalised Nutrition. Amazon en Alibaba. Digital Influencing. Blockchain.
   E-commerce > Omnichannel. Community Building. Subscription Models. Machine Learning.
   Digitalisering > Voice Assistance. Artificial Intelligence. Instore Experience. Robots.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou als food professional?