Digital Food

Julia Rijssenbeek

FreedomLab

Julia Rijssenbeek, filosoof en econoom, onderzoekt bij denktank FreedomLab het wereldvoedselvraagstuk, de geopolitieke en technologische ontwikkelingen rondom voedsel, en onze veranderende relatie met de natuur als gevolg van technologische ontwikkelingen.