Digital Food

Arjan Levisson

Slimstock

Na zijn studie bedrijfskunde is Arjan al ruim 15 jaar in diverse rollen actief betrokken bij food, fashion en non-food retailers en hun toeleveranciers. Hij heeft veel projecten gedaan bij bedrijven om te komen tot een optimale balans tussen voorraadhoogte, beschikbaarheid en derving. Samenwerking binnen de keten door de juiste data te delen is één van zijn speerpunten. “Interne afstemming is vaak al lastig voor organisaties, externe afstemming blijkt in de praktijk nog veel lastiger.”