Digital Food

Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie

09:45 30 minutes presentation Grote zaal
Michael van Everdingen Strategy Works

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van een groot aantal technologieën, zoals robotica, blockchain, kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Het raakt alle bedrijven, sectoren, overheidsorganisaties en zelfs ons democratische systeem van politieke partijen. Organisaties moeten opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag leveren nog relevant is in de toekomst. De lezing is soms confronterend maar inspireert deelnemers om buiten de huidige kaders na te denken over de verre toekomst.

Michael van Everdingen

Michael van Everdingen

Strategy Works

Michael is CEO van Strategy Works en een resultaatgerichte, energieke en mensgerichte lead consultant van strategieprocessen en digitale transformaties. Hij heeft een track record van het succesvol transformeren van grote, middelgrote en kleine bedrijven naar technologie gedreven high-performance bedrijven ten gevolge van disruptie van bestaande bedrijfsmodellen door technologische vernieuwing.

Hij helpt organisaties te transformeren van traditionele analoge bedrijven naar toekomstvaste, vitale digitale bedrijfsmodellen, verdienmodellen en operationele modellen in het huidige snel veranderende digitale tijdsgewricht.

Gelijktijdige sessies