Digital Food

Tegengaan van voedselverspilling in de versketen met Internet of Things

Tegengaan van voedselverspilling in de versketen met Internet of Things

Onder leiding van Wageningen Food & Biobased Research en TNO gaat een consortium van partijen onderzoeken wat toepassing van Internet of Things (IoT) kan betekenen in de voorkoming van verspilling in verslogistiek.

Het consortium focust zich op verbetering van het gebruik van bestaande sensoriek, maar ook op de inzet van nieuwe typen betaalbare sensoren. Dit moet leiden tot beter inzicht in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport.

Een andere verkenning richt zich op in hoeverre de logistieke besluitvorming aangepast kan worden op de status van de rijping van versproducten. Te denken valt aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal.

De potentiele waarde van IoT in de vers-keten wordt alom erkend, de hamvraag is echter welk bedrijfsmodel de huidige belemmeringen voor adoptie kan wegnemen. Hier draagt dit onderzoek in belangrijke mate aan mee

Het project, mede gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma van Topsector Logistiek is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van twee jaar.

Bron: Emerce

Fotocredits: Pixabay